Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Zapytania cenoweStarogard Gdański 31.03.2021

 

Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego dla zamówienia o wartości powyżej 65.000 złotych - świadczenie usług sprzątania

Do pobrania:

 


Starogard Gdański 24.03.2021

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 65.000 złotych - Świadczenie usług sprzątania

 

Do pobrania:

 

 


Starogard Gdański 12.11.2020

Rozstrzygnięcie ogłoszenia
„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Załączniki do pobrania:

 

 


Starogard Gdański 02.11.2020

Zmiana treści ogłoszenia: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Załącznik do pobrania:

 


Starogard Gdański 29.10.2020

Ogłoszenie o zmianie: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Załączniki do pobrania:

 


Starogard Gdański 27.10.2020

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Załączniki do pobrania:

 

 


Starogard Gdański 09.12.2019

 

Protokół z przeprowadzonego zapytania cenowego dla zamówienia o wartości powyżej 65.000 zł - "ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W STAROGARDZIE GDAŃSKIM"

 

Do pobrania:

 


Starogard Gdański 02.12.2019

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości powyżej 65.000 złotych - Świadczenie usług pocztowych

 

Do pobrania: pełna treść zapytania cenowego

 Starogard Gdański 28.12.2017

Informacja o wynikach zapytania cenowego dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 EURO - Swiadczenie usług pocztowych

Do pobrania - pełna treść informacji

 Starogard Gdański 19.12.2017

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30000 EURO - Swiadczenie usług pocztowych

Do pobrania: pełna treść zapytania cenowego