Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim


Program "Aktywny Samorząd" - formularze do pobrania.

 

UWAGA:
Wszystkie wnioski są plikami w formacie *.odt (Open Office)
Do wypełnienia wniosków proszę używać darmowego programu Open Office – do pobrania ze strony: https://www.openoffice.org/pl/download/index.html

 

2A wniosek AS A1
Obszar A – Zadanie nr 1 – plik *.odt 160 kB
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

2B wniosek AS A2
Obszar A – Zadanie nr 2– plik *.odt 160 kB
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

2C wniosek AS A3
Obszar A – Zadanie nr 3 – plik *.odt 159 kB
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu , w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza językowego migowego

2D wniosek AS A4
Obszar A – Zadanie nr 4 – plik *.odt 157 kB
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana
do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

2E wniosek AS B1
Obszar B – Zadanie nr 1 – plik *.odt 158 kB
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

2F wniosek AS B2
Obszar B – Zadanie nr 2 – plik *.odt 157 kB
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

2G wniosek AS B3
Obszar B – Zadanie nr 3 – plik *.odt 159 kB
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób ze umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

2H wniosek AS B4
Obszar B – Zadanie nr 4 – plik *.odt 160 kB
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

2I wniosek AS B5
Obszar B – Zadanie nr 5 – plik *.odt 157 kB
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2J1 wniosek AS C1
Obszar C – Zadanie nr  – plik *.odt 175 kB
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

2J wniosek AS C2
Obszar C – Zadanie nr 2 – plik *.odt 158 kB
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

2K wniosek AS C3
Obszar C – Zadanie nr 3 – plik *.odt 160 kB
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

2L wniosek AS C4
Obszar C – Zadanie nr 4 – plik *.odt 160 kB
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,
w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

2Ł wniosek AS C5
Obszar C – Zadanie nr 5 – plik *.odt 157 kB
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:307
Treść wprowadził(a): Puckowski Waldemar, 2020-01-22 13:20:01
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-01-22 13:19:52