001AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 1
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

002AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 lub 3
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

003AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 4
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

004AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 lub 3 lub 4
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

005AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 2
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

006AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 5
dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

007AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 1
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

008AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 2
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

009AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 3
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

010AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 4
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

011AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 5
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania