Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim


Program "Aktywny Samorząd" - formularze do pobrania.

 

UWAGA:
Wszystkie wnioski są plikami w formacie *.odt (Libre Office)
Do wypełnienia wniosków proszę używać darmowego programu Libre Office – do pobrania ze strony: https://pl.libreoffice.org/pobieranie/

 

001AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 1
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowanie do posiadanego samochodu, adresowana
do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym
albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

002AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 2 lub 3
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

003AS
Moduł I, Obszar A, Zadanie 4
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

004AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 1 lub 2 lub 3
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

005AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 2
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

006AS
Moduł I, Obszar B, Zadanie 5
dofinansowanie utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

007AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 1
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

008AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 2
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

009AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 3
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

010AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 4
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

011AS
Moduł I, Obszar C, Zadanie 5
pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:373
Treść wprowadził(a): Puckowski Waldemar, 2020-03-02 18:37:36
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-02-29 12:47:01