Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych - formularze do pobrania.

 

Wnioski do pobrania:

 

"DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY W ORYGINAŁACH, CELEM POTWIERDZENIA ZA ZGODNOŚĆ KOPII Z ORYGINAŁEM"

 

UWAGA:
Wszystkie wnioski są plikami w formacie *.odt (Libre Office)
Do wypełnienia wniosków proszę używać darmowego programu Libre Office – do pobrania ze strony: https://pl.libreoffice.org/pobieranie

 

001_Wniosek RS LBA – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – plik w formacie *.odt – 212 kB

 

002_Wniosek RS LBT – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – plik w formacie *.odt – 211 kB

 

003_Wniosek RS LBWK  – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – plik w formacie *.odt – 210 kB

 

004_Wniosek RS PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – plik w formacie *.odt – 211 kB

 

005_Wniosek RS STOWARZYSZENIA – Sport, kultura, rekreacja i turystyka – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – plik w formacie *.odt – 213 kB

 

006_Wniosek RS TURNUS SOW  – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – plik w formacie *.odt – 208 kB

 

007_Wniosek – sprzęt rehabilitacyjny dla stowarzyszeń  – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – plik w formacie *.odt – 211 kB

 

008_Wniosek Sprzęt Rehabilitacyjny  – WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – plik w formacie *.odt – 208 kB