Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Konkursy


Starogard Gdański 27.10.2017 r.

Konkurs na placówkę opiekuńczo - wychowawczą

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór oferty konkursowej - zał. nr 1
  2. Harmonogram realizacji zadania publicznego - zał. nr 1.1
  3. Przewidywana kalkulacja kosztów - zał. nr 1.2

Starogard Gdański 03.11.2017 r.

Uchwała  nr 112/726/2017 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 31 pażdziernika 2017 r.w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielania dofinansowania.

Dokumenty do pobrania:

 


Starogard Gdański 05.12.2017 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

pn. "Zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej dla 14 dzieci z terenu powiatu starogardzkiego w prowadzonej przez podmiot całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego wraz z udzieleniem dofinansowania tego zadania"

 

Załączniki do pobrania: