Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim


Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym Dz. U. z 2005r Nr 200 poz. 1651 informujemy, że uruchomiliśmy Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.


Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl.

Dokumenty składane drogą elektroniczną należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Instrukcję podpisywania dokumentów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i innymi informacjami potrzebnymi do użytkowania certyfikatów (instrukcje obsługi, instalacji czy oprogramowanie umożliwiające podpisywanie i weryfikację certyfikatów) znajdą Państwo na stronie wystawcy swojego certyfikatu.

W celu korespondencji z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim za pomocą platformy ePUAP należy wykonać następujące kroki:

 

  1. Dokonać rejestracji na platformie www.epuap.gov.pl.
  2. Zalogować się do systemu ePUAP na platformie www.epuap.gov.pl za pomocą uzyskanego loginu i podanego hasła.
  3. Na stronie głównej platformy ePUAP przejść do zakładki - Katalog spraw - Inne podziały spraw - Pismo ogólne do podmiotu publicznego
  4. Dokument należy zaadresować do PCPR w Starogardzie Gdańskim oraz po wypełnieniu pól formularza - podpisać certyfikatem kwalifikowanym i wysłać.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:567
Treść wprowadził(a): Puckowski Waldemar, 2017-10-06 18:06:27
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-10-06 18:03:49