Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Aktualności


Starogard Gdański 16.09.2021 r.

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE STAROGARDZKIM NA LATA 2021-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu  „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starogardzkim na lata 2021-2023”

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 16.09.2021 r., zakończą się dnia 22.09.2021 r. i obejmują swoim zasięgiem Powiat Starogardzki.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie opinii i ewentualnie wprowadzenie uwag w związku z przygotowaniem projektu „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starogardzkim na lata 2021-2023”. W związku z powyższym zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, fundacji, podmiotów prowadzących działalność na rzecz dziecka i rodziny w powiecie starogardzkim do zgłaszania opinii, propozycji i uwag do projektu ww. Programu.

Podczas konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się z projektem Programu oraz wyrażenia swoich uwag, opinii i wniosków, które należy przekazać za pośrednictwem formularza konsultacji do dnia 22.09.2021 r. do PCPR w Starogardzie Gdańskim drogą elektroniczną na adres sekretariat@pcprstarogard.pl .


Poniżej znajdą Państwo projekt konsultowanego Programu oraz formularz konsultacji, na którym prosimy składać swoje opinie, uwagi i propozycje do projektu ww. dokumentu.

UWAGA: Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

 

Załączniki:

  1. Projekt „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starogardzkim na lata 2021-2023
  2. Formularz uwag do projektu „Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Starogardzkim na lata 2021-2023”

 

 

 


STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM NA LATA 2021 – 2027

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że jest na etapie końcowym opracowania lokalnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, stanowiącej część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

W terminie od 10 do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 23:59 będą prowadzone konsultacje społeczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie starogardzkim na lata 2021-2027.

Przedstawiając Państwu projekt strategii, uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do strategii w ww. terminie za pomocą dołączonego poniżej formularza, który należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprstarogard.pl.

Po zakończonych konsultacjach zostanie opracowana ostateczna wersja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie starogardzkim na lata 2021-2027, która trafi pod obrady Rady Powiatu Starogardzkiego.

Załączniki do pobrania:

Projekt "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie starogardzkim na lata 2021-2027

Formularz uwag do projektu " Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie starogardzkim na lata 2021-2027