Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Programy

 

 

PROJEKT PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2021 - 2027

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim informuje, że jest na etapie końcowym opracowania programu lokalnej polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. W terminie od 18 do 24 czerwca 2021 r. do godziny 23:59 będą prowadzone konsultacje społeczne Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego na lata 2021-2027.

Przedstawiając Państwu projekt programu, uprzejmie prosimy o zgłaszanie uwag do projektu w ww. terminie za pomocą dołączonego poniżej formularza, który należy przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcprstarogard.pl.

Po zakończonych konsultacjach zostanie opracowana ostateczna wersja Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego na lata 2021-2027, która trafi pod obrady Rady Powiatu Starogardzkiego.

 

Załączniki:

Projekt " Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego na lata 2021-2027"

Formularz uwag do projektu " Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z powiatu starogardzkiego na lata 2021-2027"