Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzie Gdańskim

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Informacje nieudostępnione

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie mogą być udostępnione na wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).